Vintertullen

Södermalm, Stockholm

Beställare               AB Stadsholmen
Entreprenadform  Utförandeentreprenad

Färdigställt             2011

Kv Vintertullen är ett kulturmärkt (skyddsklass blå) bostadshus på Södermalm i Stockholm. Fastigheten består av ett bostadshus med sex lägenheter i 2 ½ plan samt ett lägre hus med lokaler i ett  plan. I samråd med Stockholms stadsmuseum tog vi fram en programhandling för ombyggnaden. Skyddsföreskrifter att ta hänsyn till berörde bl a planlösning, material och snickerier, stuckaturer  mm. Kök och badrum skissades om för att uppnå mer funktionella lösningar. De gamla snickerierna kompletterades med nya.