Västberga

Västberga, Hägersten, Stockholm

Beställare             AB Svenska Bostäder
Färdigställt           2012

Bostadsområdet Västberga byggt 1945 består av 3-4 våningshus med källare och vind vackert placerade i kuperad terräng med mycket grönska kring husen. Ombyggnadsprojektet omfattade 219 lägenheter och 29 lokaler i fastigheterna Karusellen, Kuplettsångaren, Radiobilen, Lyckohjulet och inledningsvis även Luftbössan. Ombyggnaden innebär tilläggsisolering, nya fönster, portar och balkonger, ny FTX ventilation, stambyte, ny el, nya kök och badrum, nya ytskikt, ny färgsättning trapphus. I Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är området gulmarkerat. Projektets ambition var att återskapa och bevara områdets ursprungliga karaktär. Nya portar och balkonger blir tidstypiska, nya fönster i tilläggsisolerad fasad placeras i ursprungligt läge relativt yttre väggliv. Hyresgäster ges möjlighet att välja ytskikt, köksluckor, viss badrumsinredning och inglasad balkong. Vårt uppdrag innefattade programhandling och projektering under 2010. Bygghandlingar 2012. Byggstart etapp 1, februari 2012.