Triangeln

Kv Triangeln, Visby innerstad

Beställare Riksbyggen
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Övrigt Europa Nostra diplom
Projekterat 1986
 
Ett medeltida kvarter, tidigare i starkt förfall, rymmer nu 14 renoverade lägenheter, 4 butiker och ett nybyggt bostadshus, varsamt inpassat. Ett intakt medeltida packhus återfick sin loftgång,  inlastningsport och källarnedgång. Trots trånga mått en solig gård. Traditionella material, bevarade fönster och kulturhistoriskt värdefulla inredningar. Pilotprojekt för nya myndighetsrutiner med samråd under hela processen, även bygget, vilket upphandlades kombinerat löpande/fast pris. Erfarenheterna återfinns i BFR-rapporten R65:89. Kvarteret är belönat med Europa Nostra-diplom.