Tingsbrogården

Eriks 1:12 Bro Gotland

Beställare              Gotlands kommun
Bruttoarea              2500 kvm BTA
Entreprenadform  Utförandeentreprenad

Färdigställt             2005

Projektet omfattar ombyggnad av ett ålderdomshem
till äldreboende med egna lägenheter samt tillbyggnad
med 500 kvm och källare.
Anläggningens största kvalitet ligger i många generösa
terrasser i olika väderstreck, en kringbyggd gård
med konstnärlig utsmyckning i form av ett vattenspel
samt en stor staketomgärdad naturtomt runt anläggningen.
I denna löper en gångväg som passerar
många platser av olika karaktär.
Eftersom Gotland är ekokommun har anläggningen
projekterats med bl a solpaneler på tak och fliseldning.