Svenska Spel

Kv Lotteriet 1, Norra Hansegatan Visby
 
Beställare              Svenska Spel AB                      Arriba Byggnads AB
Bruttoarea 4500 kvm BTA
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Projekterat 1999, 2005, 2006, 2011
 
Svenska Spels huvudkontor i Visby har en ca 4500
kvm stor huvudbyggnad.
Vi har genom åren genomfört en stort antal skisser
och lokalutredningar samt projekterat om- och
tillbyggnad av i huvudsak kontorslokalerna men
även av köket och restaurangen.
Påbyggnaden av Tumbadelen som invigdes 1999 gav
ett tillskott av ca 1500 kvm kontorsyta och en hörsal.
Projektets utgångspunkt var utnyttjande av befintlig
stomme, en öppen och flexibel planlösning, ett
mycket gott inomhusklimat och en kontorsmiljö som
speglade Svenska Spels organisation.
Ombyggnaden av det befintliga huset har skett i
etapper.
Under 2011 skissade vi på nytt uterum samt nya
skärmtak mot gården.