Suderbyn Ekoby

Pågående

Hur borde Gotlands första Ekoby se ut? Vad skulle man behöva för att skapa Sveriges bästa ekoboende? Hur kan en innovativ mötesplats mellan kultur, företagande och kretsloppstänkande utformas?

Visbyark har på uppdrag av Suderbyn Ekoby skissat fram ett förslag för en ekoby i Västerhejde, Gotland.