Skolan 2

Uppdragsgivare              Yllet AB
 

Fastigheten Skolan 2 i hansestaden Visby består av ett antal byggnader utefter den branta Brännerigränd. Två av dessa är medeltida och två härstammar från 1700-talet. Under 1900-talet har de byggts ihop till en charmig gulputsad helhet. De medeltida stommarna är mycket välbevarade och samtliga byggnader utgör ett byggnadsminne.

När nuvarande ägarna förvärvade fastigheten 1994 renoverades butiksdelarna för deras verksamhet Yllet AB och det höga huset byggdes om till en bostad i tre plan. Håltagningar för installationer och annat fick göras med stor hänsyn till resp stommes ålder och kreativa lösningar krävdes.

2012 krymper butiken, pälstillverkning och näthandel läggs ner och dessa ytor i Brännerigränds nedre del ritades om till fem mindre bostäder. Dessa skissades så att befintliga installationer kunde dockas på eller följas.