Signalbiblioteket Sundbyberg

Kv. Plåten, Sundbyberg, Stockholm
 
Beställare             Sundbybergs stad
Omfattning           Ombyggnad av äldre industrilokaler till stadsbibliotek
Färdigställt           2013

Kv Plåten är ett f d industrikvarter i centrala Sundbyberg. 2007 började vi arbeta med inplacering av ett nytt stadsbibliotek i Lorryprojektet. Efter ett uppehåll återupptogs planerna för kvarterets omdaning år 2009 med ny fastighetsägare och nytt läge för biblioteket. Kvarteret benämns nu Signalfabriken och kommer att innehålla, butiker, hotell, kontor och bostäder. De äldsta byggnaderna är från 1898 och uppfördes av Max Siewert för verkstadsföretaget Järn Alpha. Sundbybergs bibliotek planerar för 1500 besökare per dag. Förutom utlåning av böcker och annan media omfattar verksamheten utställningar, samhällsinformation, och programverksamhet. Studieplatser, grupprum och dataplatser erbjuds besökare. I anslutning till biblioteket planeras ett café.

I projekteringen av ombyggnaden strävade vi tillsammans med inredningsarkitekten Karin Nyrén att behålla rummens rustika industrikaraktär samtidigt som biblioteket får moderna, flexibla och tillgängliga lokaler. Vårt uppdrag åt Sundbybergs stad omfattade program, skiss och projektering av förfrågningsunderlag för utförandeantreprenad, samt uppföljning  under produktionstiden. Projekteringen utfördes i samarbete med fastighetsägarens arkitekter som arbetade med hela kvarteret Signalfabriken. Biblioteket invigdes i januari 2013.