Säveskolan - Hansahuset

Kv Solrosen, Visby
Beställare    Fastighetskontoret, Gotlands Kommun
Bruksarea   1549 kvm
Produktionskostnad per kvm    9 600 kr
Säveskolan i Visby är en gymnasieskola och har ca 2 000 elever och ca 300 lärare och övrig personal. Nybyggnaden av Hansahuset ingick i etapp I av en långtgående utbyggnad av hela Säveskolan. Planeringen av det nya gymnasiet har en uttalad ekologisk målsättning.

Hansahuset är planerad för undervisning i kärnämnen. Planlösningen är generell och flexibel för att passa både dagens och framtidens pedagogik. Miljöanpassade lösningar och ett sunt inomhusklimat utmärker byggnaden. Exempel är självdragsventilation, lågemitterande material, urinseparerande toaletter, och solpaneler.

Den nya byggnaden har tagit emot ett stort antal studiebesök både från Sverige och från andra länder samt presenterats i ett flertal facktidskrifter, böcker och "eko-sammanhang".

Byggnationen genomfördes som generalentreprenad. Byggtiden var 15 månader. Byggnaden togs i bruk i januari 1998.

Vårt åtagande som generalkonsult inkluderade förprojektering, skiss, projektering och projekteringssamordning.