Rusta

Skarphäll, Visby

Beställare              Hans-Göran Eklund AB
Bruttoarea              2000 kvm BTA

Färdigställt             2003

Nybyggnad av Rustabutik vid en av Visbys infartsrondeller.
Huset har formgetts med en storslagen
rundad muryta som ställt mot vita solida, 8 meter
höga murblock i betong.