Roma kungsgård

Uppdragsgivare     Statens fastighetsverk
 

Vi har fortlöpande sedan 1996 haft uppdrag på Roma kungsgård, Gotland. Kungsgården är ett statligt byggnadsminne. Uppdragen har omfattat planering för nyttjande av byggnaderna, trafiken i hela området samt en ny grön parkering. Vidare har ingått ombyggnad av del av yttre flygel till offentliga toaletter samt anpassad nybyggnad av pump- och sophus och ombyggnad av en äldre smedja för fortsatt verksamhet.

De röda trälängorna har renoverats ut- och invändigt. Magasinet som disponeras av jordbruksenheten intill har putsats om.

Vid ombyggnaden av Brygghuset var vi engagerade som byggledare.

I huvudbyggnaden har vi utrett och skissat på lösningar för olika verksamheter samt  ny belysning i entrévalvet. Nyligen har vi genomfört en fasadrenovering / omputsning av huvudbyggnaden och flyglarna.