Radio Gotland

Kv Mullvaden 41, A7-området Visby

Beställare               GE Real Estate
Entreprenadform  Utförandeentreprenad

Färdigställt             2004

I den gamla stallbyggnaden på det nedlagda regementet
A7 i centrala Visby har nya spännande lokaler
skapats för SR Radio Gotland.
Den basilikaformade byggnaden medgav stora
rumsvolymer med högt i tak för bl a redaktionen.
Här har studioboxar inplacerats som solitärer samt
en ”svart låda” som förmedlar den vertikala kommunikationen.
En av de viktigaste förutsättningarna i projektet
var att ta hand om ljudet, att skapa goda sändningsförutsättningar
och ett behagligt arbetsklimat. Materialen är enkla –
trä, puts och sten. Utvändigt har den strikt symetriska
byggnaden kompletterats med nya öppningar och
volymer som skjuter ut ur byggnaden.