Nybyggnad hyresradhus i Visby

Uppdragsgivare:         Gotlandshem AB
Ansv o handl arkitekt: Annalena Mosséen
Entreprenör:               Wisab

Norr om Visby ligger Galgberget. I bästa läget strax söder därom hade vi redan ritat runda 5-våningshus längs klintkanten åt Gotlandshem. Nu skulle en mindre tomt innanför bebyggas. Tomten var gropig och tättbevuxen med låg blandskog.

Önskemålet var energisnåla radhus med friliggande kallförråd och några carportar på parkeringen. Målgruppen var 55+ som ville ha en liten hyreslägenhet med mindre uteplats, möjlighet till odling och att grilla sommartid.

Diskussionerna landade i en lösning där hela lägenheten på 2 RoK 66 kvm förlades i markplan, utökat tillgänglig och med en egen markyta på båda sidor om huset. På entrésidan ryms förråd, cykelställ och frukostplats. På solsidan uteplats med tak resp utan tak och en mindre grönyta. Ett lågt loft på 20 kvm nyttjar volymen över sov-, dusch- och tvättrum till gästrum och förrådsyta.

För att få kalkylen var vi tvungna att maximera antalet lägenheter till 17 i samråd med stadsarkitektkontoret.

Entreprenaden utfördes som totalentreprenad med inflyttning våren 2013.