Näckrosens förskola i Råsunda

Om- och tillbyggnad

Nybyggnad efter brand

Uppdragsgivare              Solna Stad / PEAB i Partnering
År                                    2013 - 2014
Ansv o handl arkitekt      Annalena Mosséen
Entreprenör                    PEAB

Vi har arbetat med Näckrosens förskola i flera tillbyggnadsetapper mellan 2006 - 2008. Vidare ritade vi en stor övertäckt veranda för Ur- och Skurdelen 2011. Skiss och projekteringar för totalentreprenad.

Efter en stor brand 2013 stod endast en liten del, den senaste tillbyggnaden i ett plan, att rädda. En nybyggnad på 1230 kvm BTA i två plan projekterades i anslutning till denna, men med nya förutsättningar enligt nu gällande byggregler. Vidare med målsättningen Miljöbyggnad Silver. Samtidigt medgav inte tidplanen några avsteg från detaljplanen, som var snålt tilltagen även i höjdled.

Detta resulterade i ett bygge med omfattande sprängning. Arbetet var, pga att det var valår, enormt tidspressat. Detta innebar en ständig jakt på byggnadsdelar som inte krävde uttorkningstid eller hade leveranstid. Från skiss i december 2013 via färdigprojekterade bygghandlingar parallellt med bygget under våren 2014 till inflyttning i augusti. Invigningen skedde omedelbart efter med pompa och ståt strax före valdagen!