Medeltidshotellet i Visby

Kv Helgeandshuset 2, Norra Kyrkogatan, Visby innerstad
Beställare               Statens fastighetsverk
Entreprenadform    Utförandeentreprenad 2008, 2009

 
Helgeandshuset, som är byggnadsminne, anlades på 1200-talet för att ta hand om sjuka och fattiga, så småningom även betalande pensionärer. Som en fortsättning på denna "tradition" och inne på den vackra gården skulle hotellet ligga.

Vi kände väl till de olika byggnaderna i kvarteret och deras historia sedan tidigare uppdrag. Det högsta huset är från 1300-talet men har fått antalet våningsplan ändrade senare varvid alla medeltida bjälklag revs. Den lägre delen byggdes etappvis mellan 1783 - 1830 och ett bakbygge tillkom 1865 - 1905.
 
Vi gjorde en utredning på hur man varsamt kunde få in 14 rum med dusch, kök, matsal och reception/bar samt modern teknik. Särskild omsorg las på att inte riva några äldre murverk eller ta upp nya öppningar i dem. Installationerna fördelade sig på vinden resp i mark och drogs sen i stället vertikalt genom de betydligt yngre bjälklagen. Alla nutida företeelser gömdes väl i detta historiska hotell.

På uppdrag av fastighetsägaren Fastighetsverket och i samarbete med Riksantikvarieämbetet och lokala myndigheter färdigprojekterades hotellet. Vi utarbetade generalentreprenadhandlingar tillsammans med bl a hotellets inredare och hade sedan uppdrag som byggledare under hela byggtiden. Hotellet har sedemera kompletteras med fler rum/sviter och en Spa-avdelning i en intilliggande yngre byggnad. Denna del av hotellet färdigställdes hösten 2009.