Länsresidenset i Visby

Kv Residenset 1, Strandgatan, Visby innerstad
Beställare                Statens fastighetsverk
Entreprenadform     Utförandeentreprenad
Övrigt                      Byggnadsminne
                                2000 - 2012
 

I Länsresidenset i Visby ryms såväl delar av Länsstyrelsens kontor som representations-, privat-, och gästvåning för landshövdingen.

Byggnaden är statligt byggnadsminne. Här har vi under ett antal år succesivt byggt om och fräschat upp såväl landshövdingens privata våning som gästvåning, landshövdingens arbetsrum och de gemensamma delarna av kontorsvåningarna, inkl vissa nyindelade kontorsrum.
 
Huvudentrén förnyades i samarbete med Gotlands Fornsal. Sedan Länsstyrelsens kontor flyttat ut har vi under 2009 - 2010 anpassat lokalerna för den nya hyresgästen GIP, Gotland Interactive Park. I samtliga dessa uppdrag har vi skissat, utarbetat handlingar samt varit byggledare.