kv Vitkålen - förtätning med punkthus

Bingeby, Visby

Beställare                AB Gotlandshem
Omfattning              80 lgh i fyra punkthus
Entreprenadform   Totalentreprenad
Entreprenör            Skanska
Färdigställt             2001

Kv Vitkålen i Visby är ett bostadsområde med 378
lägenheter fördelade i 13 st 3-våningshus.
Många som bor i området är äldre och vill kunna bo
kvar men har behov av hiss och plats för hjälpmedel
och hjälpare i bostaden.
Vårt förslag innebar fyra nya punkthus.
De vackra gårdarna kunde bevaras liksom områdets
gångstråk i stort. Gårdarnas rumslighet förstärktes
och deras mikroklimat förbättrades.
Projektet belönades med utmärkelsen “Årets nybyggda
gotländska hus 2002” av Gotlands Hembygdsförbund.