Kv Molde - Järvalyftet

Kv Molde 4, Husby

Beställare              AB Svenska Bostäder
Omfattning            116 lägenheter
Entreprenadform   Utförandeentreprenad
Byggstart               2015

Ombyggnad av loftgångshus i Husby

Kv Molde 4 innehåller 116 lägenheter i fyra stycken femvånings loftgångshus kring en gård. Tre av husen vetter mot den omgivande parken, det fjärde mot gångstråket Roald Amundensgången. Husen byggdes 1976 och var i stort behov av renovering. Ombyggnaden ingår i det sk Järvalyftet - en satsning på miljonprogramsområden kring Järvafältet.

Ett övergripande mål med projektet har varit trygghet, säkerhet och trivsel för de boende samt variation i yttre gestaltning. Ett enskilt mål var minskad energiförbrukning med 40%. Ombyggnaden omfattar tilläggsisolering, nya fönster och dörrar, kök och badrum, invändiga ytskikt, stambyte, ny el och ny FTX-ventilation. I projektet ingick även nybyggnad av en fristående tvättstuga.

Molde 4 är ett av de fem blå kvarteren på Bergengatan i Husby. Vi har tidigare projekterat ombyggnader av kvarteren Molde 5, Molde 1 och Molde 2. I Molde 4 återanvänds många lösningar från Molde 1 och 2, t ex användningen av kulört glas i räcken på loftgångar och balkonger.

Vårt arbete innefattade förstudie, programhandling och projektering för utförandeentreprenad.