Kv Molde - Järvalyftet

Kv Molde 5, Husby

Beställare                  AB Svenska Bostäder
Omfattning                128 lgh
Entreprenadform       Utförandeentreprenad
Färdigställt                 2012

Kv Molde består av fyra stycken femåvnings loftgångshus kring en gemensam gård. Husen är byggda 1976 och är i stort behov av renovering. Projektet är en del av det sk Järvalyftet - en satsning på  miljonprogramsområden kring Järvafältet.

Ett övergripande mål är trygghet, säkerhet och trivsel för de boende samt variation i yttre gestaltning. Ett enskilt mål är minskad energi-förbrukning med 40%. Ombyggnaden omfattar en  totalrenovering av tak, fasader, fönster och dörrar, kök och badrum, ytskikt, stambyte, el och ny FTX- ventilation, gård mm. För att öka variationen i området ges husen ett nytt uttryck med nya  fasadmaterial och balkongfronter.

Bottenvåningens loftgångar breddas för att ge uteplatser till lägenheterna där. Ett ambitiöst program med hyresgästdialog har löpt parallellt med vårt arbete med förstudie, programhandling och projektering.