Kv Östergötland

Södermalm, Stockholm

Beställare              AB Stadsholmen
Omfattning             20 lgh
Entreprenadform   Utförandeentreprenad
2010

Kv Östergötland 25 ligger på Södermalm i Stockholm.
Fastigheten innehöll 20 stycken lägenheter.

I samråd med Stockholms stadsmuseum tog vi fram

en förstudie och en programhandling för en ombyggnad
/ renovering. 1920-talets ombyggnad togs
som antikvarisk utgångspunkt för denna ombyggnad.