Kullens förskola

Lilla Alby, Sundbyberg

Beställare Sunbybergs kommun
Bruttoarea 2040 kvm BTA
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Färdigställt            2011

 

Kullens förskola är en nybyggd förskola i Lilla
Alby i Sundbyberg. Förskoletomten ligger i ett äldre
bostadsområde från 1950-talet med några äldre villatomer
intill . Den utgörs av en bergknalle där byggnaden
placerats utmed gatan med en nivåskillnad på
ca 10 meter från byggnadens ena ände till den andra.
Huset har i tre våningsplan i souterräng där varje
våningsplan ansluter till en egen gård.
Detta har möjliggjort att alla avdelningar kan komma
ut i markplan direkt eller via anslutande loftgång
på samma plan. På byggnaden finns även en stor
takterrass. Förskolan rymmer 8 avdelningar förskola
organiserade i arbetslag samt personallokaler och
tillagningskök.
Byggnaden har projekterats som ett lågenergihus
med hårda miljökrav. Vårt uppdrag har varit att ta
fram programskiss samt projektera för
utförandeentreprenad.