Kullens förskola

Lilla Alby, Sundbyberg

Beställare              Sundbybergs kommun
Bruttoarea              2040 kvm BTA
Entreprenadform  Utförandeentreprenad
Färdigställt             2011
 

Kullens förskola är en nybyggd förskola i Lilla
Alby i Sundbyberg. Förskoletomten utgörs av en
bergknalle där byggnaden placerats utmed gatan
med en nivåskillnad på ca 10 meter från byggnadens
ena ände till den andra.
Huset har i tre våningsplan i souterräng där varje
våningsplan ansluter till en egen gård.
På byggnaden finns även en stor takterrass.
Byggnaden har projekterats som ett lågenergihus
med hårda miljökrav.