Korpen Visby

Korpenområdet anlades på 1930-talet en bit utanför
Visby ringmur. En stor vacker park skapades och
ett sinnessjukhus byggdes efter ritningar av arkitekt
Hakon Ahlberg. Den hittills största förändringen
av området skedde i början av 80-talet då en stor
anläggning med vårdcentral, rehab och vårdavdelningar
byggdes. Genom åren har Visbyark utrett och
projekterat ett antal av områdets byggnader.
En vårdcentral har byggts om och ytterligare en
vårdcentral tillskapats. Andra avdelningar har byggts
om för Gotlands samlade Rehab. Folktandvårdskliniken
på Korpen har byggts om.
Den ena av de ursprungliga byggnaderna hyser ännu
Psykiatriska kliniken, som vi projekterat om och
försett med ny huvudentré. Den andra har vi tidigare
omskapat till Geriatriskt center mm.
Slutligen har vi ritat ett fristående nybyggt särskilt
boende för psykiskt och fysiskt gravt handikappade
unga människor i en vacker del av parken.