Keges

Kv Herkules 1, Visby

Beställare              Keges Grosshandel
                                 Arriba Byggnads AB
Bruttoarea              550 kvm BTA
Entreprenadform  Totalentreprenad

Färdigställt             2002
 
Nybyggnad av kontors- och personallokaler för Keges
Grosshandel AB, grossist och distributionsföretag
inom dagligvaruhandeln. Företaget är säsongsberoende
och personalstyrkan varierar mellan 25-45
personer. Vi har svarat för programarbete, arkitektonisk
formgivning samt byggledning.
Stora fönster mot nordost ger ett fint ljus i lokalen utan att
skapa onödig övervärme. Byggnaden är utförd med
prefabstomme av betong, tak klätt med obehandlad
falsad aluzinkplåt.