Kansliskrivarens förskola

Nybyggnad förskola tre avdelningar i Bagarmossen

Beställare             Skapnäcks stadsdelsförvaltning
                             och Sisab
Entreprenadform  Utföradeentreprenad
Färdgställt            September 2012

På fastigheten Kansliskrivaren fanns en förfallen f d barnstuga (Solgården) i ett plan med platt tak som revs. På den intilliggande fastigheten Statssekreteraren ligger förskolan Solbacken med tre avdelningar. Projektet innebar att förskolan Solbacken kompletterades med en nybyggnad på Kansliskrivaren med tre avdelningar för 55 barn och ett storkök som lagar mat till samtliga avdelningar. De två byggnaderna fungerar som en förskola med huvudsakligen större barn på Kansliskrivaren.

Den nya byggnaden i ett plan kröker sig kring ett gårdsrum mot söder. Avdelningarnas entréer nås från gården. En besöks/personalentré ligger mot gångvägen i norr och mot förskolan Solbacken. Nära denna entré ligger personalrum, expedition och förskolans torg/matsal. Utanför varje avdelning finns en uteplats. Byggnadens tak sträcker sig ut över uteplatsen. Angöring med bil sker från den befintliga parkeringsplatsen söder om gården.

Solbackens befintliga mottagningskök byggdes till med ett mottagningsrum, ny ramp, trappa och trädäck.

Projektet innebar en fastighetsreglering och en detaljplaneändring.

Skisskedet utförde vi åt Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad under 2010 - 2011 åt Sisab. Byggstart hösten 2011. Förskolan invigdes i september 2012.