Helgeandshuset

Kv Helgeandshuset, Norra Kyrkogatan, Visby innerstad
Beställare               Statens fastighetsverk
 
HELGEANDSHUSET
Det gamla Helgeandshuset i Visby innerstad, som nu är statligt byggnadsminne, anlades på 1200-talet för att ta hand om sjuka och fattiga, och så småningom även betalande pensionärer. Vi känner väl till de olika byggnaderna i kvarteret och deras historia sedan många tidigare uppdrag. Här är några av de senaste.

Medeltidshotell i byggnad 2
Sommaren 2005 kontaktades vi av Beata Wiman, då Gotlandsresor AB, som ville förverkliga sin idé att skapa ett medeltidshotell i en del av det gamla Helgeandshuset inne på den vackra gården. Det högsta huset är från 1300-talet men har fått antalet våningsplan ändrade senare varvid alla medeltida bjälklag revs. Den lägre delen byggdes etappvis mellan 1783 - 1830 och ett bakbygge tillkom 1865 - 1905.

Vi gjorde en utredning på hur man varsamt kunde få in 14 rum med dusch, kök, matsal och reception/bar samt modern teknik. Särskild omsorg las på att inte riva några äldre murverk eller ta upp nya öppningar i dem. Installationerna fördelade sig på vinden resp i mark och drogs sen i stället vertikalt genom de betydligt yngre bjälklagen. Alla nutida företeelser gömdes väl i detta historiska hotell.
 
På uppdrag av fastighetsägaren Fastighetsverket och i samarbete med Riksantikvarieämbetet och lokala myndigheter färdigprojekterades hotellet. Vi utarbetade generalentreprenadhandlingar tillsammans med bl a hotellets inredare och hade sedan uppdrag som byggledare under hela byggtiden.
 
Annex i byggnad 3
Hotellet har sedemera kompletterats med fler rum/sviter och en SPA-avdelning i en intilliggande yngre byggnad. Denna del av hotellet färdigställdes hösten 2009.

Projekt i byggnad 1 och 4
Gårdshuset (by 4) samt muren putsades om och i gathuset (by 1) byggdes hela ventilationen om med därav följande åtgärder och ny invändig färgsättning 2011.