Granatäpplets förskola

Stora Ursvik, Sundbyberg

Beställare Sundbybergs kommun
Bruttoarea 1870 kvm BTA
Miljöklassning Silver
Färdigställt          2010
 
Granatäpplets förskola ligger i Stora Ursvik intill ett nybyggt bostadsområde och i direkt anslutning till ett stort naturområde. Byggnaden ligger med sin putsade fasad och utskjutande burspråk som en sköld mot gatan. Byggnadens gårdsfasad ansluter till gårdens naturmark med lärkträ, puts och sedumtak. Via tre ouppvärmda vindfång når man de olika groventréerna. Förskolegården är en vacker naturtomt med gamla ekar och har en markplanering som ger utrymme för naturnära lekar och spännande upptäckter på olika nivåer längs en skogsstig.
 
Byggnaden är planerad för förskola men kan även användas som skola med heldagsomsorg. Den rymmer sex avdelningar à 20 barn organiseradei tre arbetslag, två på övre planet samt ett på nedre planet. Där ligger även personallokaler och ett tilllagningskök. Varje arbetslag disponerar två stora rum á 50 kvm, samt ett stort rum med pentryinredning och två mindre rum varav ett är inrett som ateljé. Dessa fem rum ligger samlade i direkt anslutning till varandra och utgör en gemensam resurs för hela arbetslaget. På ömse sidor finns groventré, kapprum, toaletter och skötrum/tvättrum för vardera 20 barn. Om man vill ha skolverksamhet här kan skötrummen lätt göras om till planeringsrum eller grupprum.

Byggnaden har projekterats som ett lågenergihus
med hårda miljökrav.