Granatäpplets förskola

Stora Ursvik, Sundbyberg
 
Beställare               Sundbybergs kommun
Bruttoarea               1870 kvm BTA
Miljöklassning        Silver
Entreprenadform   Utförandeentreprenad
Färdigställt              2010
 
Granatäpplets förskola ligger i Stora Ursvik intill ett nybyggt bostadsområde och i direkt anslutning till ett stort naturområde. Byggnaden ligger som en sköld mot gatan. Byggnadens gårdsfasad  ansluter till gårdens naturmark med lärkträ, puts och sedumtak. Förskolegården är en vacker naturtomt med gamla ekar och har en markplanering som ger utrymme för naturnära lekar och spännande upptäckter på olika nivåer längs en skogsstig. Byggnaden har projekterats som ett lågenergihus med hårda miljökrav.