Gotlands Folkhögskola

Kv Hägern 1, Hemse
Beställare              Gotlands kommun
Bruttoarea              520 tillb 950 omb kvm BTA
Entreprenadform  Utförandeentreprenad
Färdigställt             2010

 

Projektering av ny och ombyggnad för musikutbildningen vid folkhögskolan Hemse. En av folkhögskolans profilutbildningar är musik med inriktning på folkmusik. Behov av moderna, funktionella  och samlade lokaler har varit stort under en lång tid.

Tillbyggnaden består av övningsrum, undervisningslokaler, pausutrymmen, arbetsrum, instrumentförråd, inlastning och en vinterträdgård som sommartid även fungerar som utescen till  atriumgården. Höga akustiska krav har ställts på musikrum.

Bef byggnad - ombyggnad av bef scen till kombinerad scen och undervisningslokal, bef logeutrymmen till en avancerad studio med kontrollrum med inspelningsfunktion, total akustisk upprustning av aula, ombyggnad av bef bibliotek och uppehållsrum till ett utvidgat öppet bibliotek, allmän upprustning av samtliga allmänna ytor och undervisningslokaler. Samtliga tekniska installationer har gjorts om. Utvändigt har en ny atriumgård skapats mellan nybyggnad och bef byggnad, komplettering med parkeringsplatser och nytt lastintag, diverse kompletteringar av markytor.