Fårö Info-center

Kyrkviken, Fårö

Beställare             Fårö Framtid
Bruttoarea            70 kvm BTA
Entreprenadform  Utförandeentreprenad 2003

Föreningen Fårö Framtid är initiativtagare till denna byggnad som fyller en viktig och länge saknad funktion på Fårö. Vägverket var medintressent och såg byggnaden med omgivning som en av sina rastplatser på Gotland. Placeringen i närheten av kyrkan var önskvärd eftersom det saknades besökstoalett. Rastplatsen döptes till "Kyrkviken". 
 

Samtliga inblandade parter undersökte tillsammans flera alternativa lägen i närheten av Kyrkviken, och slutligen förankrades placeringen bakom kyrkomuren i Församlingshemmets trädgård. Ett fotomontage togs fram där byggnadens ringa påverkan på vyn över kyrkan och viken sett från vägen framgick. Detta och byggnadens föreslagna utformning lämnades ut i alla Fåröbrevlådor på våren. Efter många turer är nu byggnaden mycket uppskattad där den ligger.


Byggnaden är invändigt ca 70 kvm och det stora rummet rymmer en receptionsdisk, en sitthörna vid brasan samt en fast utställning om Fårö, formgiven av Magnus Sjöholm. Ett avskilt kontors- och mötesrum med pentry finns också samt förråd/städ och Vägverkets del med toaletter och skötbord, som kan nås separat utifrån.
 
Vårt uppdrag omfattade skiss, enkel bygghandling och aktivt deltagande under den mycket pressade byggtiden. Arriba Byggnads AB byggde på rekordtid under aktivt samarbete med Fårö Framtids styrelse samt Vägverket och Fårö församling genom präst och kyrkorådsordförande.