Duggregnet

Kv Duggregnet Skarpnäck

Beställare             AB Svenska Bostäder
Bruttoarea             ca1100 kvm BTA
Entreprenadform Utförandeentreprenad
projekterat             2008-2009

Skiss och projektering för ombyggnad av Skarpnäcks
stadsdelsförvaltnings (SDF) lokaler i Björkhagens
centrum. Projekten har berört SDF kontor och publika
delar och även Björkhagens bibliotek.
Skisser och visualiseringar har presenterats för
brukare och styrgrupp. När skissen fastställts har
vi tagit fram rums- o byggbeskrivning samt
byggkostnadskalkyl. För stadsdelsförvaltningen har
vi även tagit fram förslag och underlag för offert på
lös inredning för kontor, mötes- och pausutrymmen.