Donnerska huset

Kv Trafiken 1, Visby
Uppdragsgivare:    Region Gotland
 

Det Donnerska huset i Visby är ett medeltida köpmanshus. De äldsta delarna, dvs merparten av det stora öst-västliga mittpartiet, härstammar troligen från slutet av 1100-talet. Det var ett av de första nu bevarade packhusen, och fanns på plats när man byggde ringmuren, som det blev en del av. Efter flera tillbyggnader är det på 1500-talet en representativ bostad. Namnet Donner kommer från framgångsrika ägare på 1750-talet. 1901 förvärvades huset av Riksbanken som byggde om huset till lokaler för bank, post, telegraf och telefon. 1935 köpte Postverket huset och det byggdes då om / renoverades tillbaka till ett äldre utseende av arkitekten Lars-Erik Lallerstedt. Samma år, 1935, blev Donnerska huset byggnadsminne.

1998 övertog vi skisser från BJ-konsult AB och byggde efter dem och en varsam projektering om huset för Högskolans på Gotland behov. Bland annat blev den gamla lastkajen videkonferens-salong och skyddsrummet från 1935 blev förvärmningskammare för tilluften i ett tidstypiskt självdragssystem för ventilationen.  I den bortglömda trädgården återskapades Lallerstedts trädgårdsplanering.

När så högskolan behövde minska sin lokalyta i årsskiftet 2010-2011 anpassade vi lokalerna för regionens nya näringslivsbolag. Turistbyran fick fina ytor i entreplanet medan Almi med flera företag fyllde resten av huset.