Dans- och cirkushögskolan

KTH Campus i Stockholm

Beställare               Dans- och cirkushögskolan
Bruttoarea              ca 2 200 kvm BTA
Entreprenadform  Generalentreprenad
Färdigställt             2012

Ombyggnad av lokaler för cirkusutbildning åt DOCH på KTH Campus i Stockholm. Ombyggnad till moderna lokaler för cirkusutbildning av högsta världsklass i fd KTH:s ingenjörsutbildningslokaler för väg- och vattenbyggnad. Lokalerna omfattar ca 1.900 m2 innehållande cirkushall och scen, övningsstudios, dans- och akrobatikstudio, teorisal, verkstad, omklädningsrum, gym, studentlokaler, uppehållsytor, administrationslokaler mm och togs i bruk 2012. Väldigt mycket av cirkusutbildningens behov har handlat om unika och innovativa lösningar och ännu ej beprövade lösningar och samtidigt exceptionellt höga krav på säkerhet. Visbyarks roll i projektet har varit projektledare för verksamheten alltifrån tidiga utredningsskedet med lokalprogramarbete, upphandlingar verksamhetens konsulter till genomförande processen.

Fastighetsägare: Akademiska hus AB.
Arkitekt för projektet: AIX Arkitekter AB
Adress: Brinellvägen 34, Stockholm