Clarion Hotel Wisby

Beställare                                       Letello Fastighets AB
Bruttoarea                                       ca 3 500 m2
Entreprenadform                           Blandning av total- och
                                                          generalentreprenad
Färdigställande                             maj 2013
 

1989 projekterade Visby Arkitektgrupp om- och nybyggnad i kv Hotellet 12 o 10 för Länsstyrelsen på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. 2005 förvärvades fastigheten av Home Properties via deras fastighetsbolag Letello Fastigheter AB för att förse Clarion Hotel Wisby med fler hotellrum.

Uppdraget gäller nu ombyggnad av Hotellet 12 o 10 samt nybyggnad av en länkbyggnad till nuvarande hotell på Hotellet 13. Hotellet 12 byggdes 1895 som hotellannex till stadshotellet och konverteras nu åter till hotell. Hotellet 10 nybyggdes som kontor enligt Byggnadsstyrelsens modulprinciper och byggs nu helt om till hotell. Med dessa två enheter tillskapas 77 nya rum till Clarion Hotel Wisby. Rummen åt väster med utsikt över staden, hamnen och havet håller bästa klass. Länkbyggnaden kopplar samman de nya rummen med befintligt hotell men ger också tillgänglighet till trädgården, en frukostmatsal under högsäsong och förmedlar havsutsikt.

Nybyggnaden är ett sk infill-projekt som sluter Strandgatans fasadlinje och förstärker gaturummets östsida. På en stadig sockel av betong vilar ett kopparklätt ”skrin” som öppnar sig mot trädgården. H har fasaden följt stadens traditionella formspråk av ”hål i mur” men med en ordning som mer svarar mot vår tid. Från Strandgatan skapar den nya byggnaden en spännande entré och procession till trädgården.  

Interiört kommer varje byggnad att spegla sin tid vilket innebär en tidsresa när man vandrar genom hotellet. För utformning av interiören svarar Clarion Hotels inredningsarkitekt. Tillblivelseprocessen har genomförts i nära dialog med Region Gotland och med hjälp av en framsynt beställare.