Bällstalund förskola

Bällstalund, Vallentuna

Beställare             Tunafastigheter
Entreprenadform Totalentreprend

Färdigställt            2008

Förskolan innehåller tre avdelningar och ligger i
Bällstalund; ett nybyggt bostadsområde i Vallentuna.
Förskolan har efter beställarens önskemål gjorts
mycket ytsnål. Ljus och genomsiktlighet har
tillsammans med en effektiv planlösning varit viktiga
parametrar i planeringen.
Tomten är en skogstomt där den nya
markplaneringen tar tillvara karaktären av
skogsdunge. Runt huvudbyggnaden finns tre mindre
förrådsbyggnader i samma stil som huvudbyggnaden.