Atheneskolan Visborg

Visborgsstaden, Visby

Beställare              P18 Vasallen AB
Bruttoarea              2900 omb 700 tillb kvm BTA
Entreprenadform  Utförandeentreprenad

Färdigställt             2008

Atheneskolan är en friskola i Visby med profilering
mot språk samt konstarterna inkl dans och fäktning.
Vårt uppdrag var att tillskapa nya större lokaler på
regementsområdet P18.
Efter utredningsskisser i ett antal lägen föll valet på
två centralt belägna byggnader, vilket även krävde
viss tillbyggnad.
Biblioteket och mediateket hör till skolans
kvalitéer liksom den rymliga fäktnings- och danssalen
med omklädningsrum för såväl elever som
klubbverksamhet. Den är nybyggd och här kan tävlingar
och helgevenemang hållas.