NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
Svandammsskolan – utredn kök, matsal, LF-avd m.m. Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Erikslundsskolan – lokalutredning Utbildning Täby kommun Täby 2001
Vanstaskolan – skiss ombyggnad 0-6 skola Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Uppgårdsskolan – programskiss F-9 skola Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2001
Stenhamraskolan – programskiss F-9 skola Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2001
Ekebyhovsskolan – ombyggnad mellanstadieskola [PDF] Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2001
Korpen – ombyggnad Datortek och Arbetscentrum Kontor/Lokaler Gotlands kommun Visby 2001
Tappströmsskolan – ombyggnad F-9 och Komvux Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2001
Pjäshallen – ombyggnadsförslag kontor Kontor/Lokaler KA3 Vasallen AB Fårösund 2001
Ullfors – ombyggnad lager till webhotell Kontor/Lokaler Househam Henderson Arch Stockholm 2001
Residenset – ombyggnad till Tonsättarcentrum Kontor/Lokaler Statens Fastighetsverk Visby 2001
Vitkålen – förtätning med flerbostadshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2001
Göransgården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Visby 2000
Lien – ombyggnad förskola till demensboende Boende Gotlands kommun Visby 2000
Södra Vi – skiss nybyggnad av parhusområde Boende Skanska Sverige AB Visby 2000
Hantverket – modernisering företagsby Kontor/Lokaler Gotlands Industrihus AB Visby 2000
Donnerska huset – ombyggnad Post till Högskola [PDF] Kontor/Lokaler Gotlands kommun Visby 1999
Tärnan 24 Visby [PDF] Handel/Turism Konsum Gotland Visby 1999
Triangeln – ombyggnad delvis medeltida kvarter [PDF] Boende Riksbyggen Visby 1986

Sidor