NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
Mullvaden – skiss för ny vårdcentral i gamla ridhuset Vård GE Real Estate Visby 2003
Södervärnshallen – ny huvudentré Handel/Turism Gotlands kommun Visby 2003
Arbetsmarknadscentrum – konvertering av lokaler Kontor/Lokaler Kastalen Fastighets AB Visby 2003
Göransgården – skiss för samlad psykvård Vård Gotlands kommun Visby 2003
Beckasinen – ombyggnad radhus till Alfakassan Kontor/Lokaler AB Gotlandshem Hemse 2003
Idrottscentrum – illustrationskiss med tre hallar mm Handel/Turism Gotlands fotbollsförbund Visby 2003
Fårö Info-center [PDF] Handel/Turism Fårö Framtid Fårö 2003
Byängsskolan – layout för NO-lokaler Utbildning Byängsskolan Täby 2003
Öja skola – skiss förskola in i skolan Förskolor Gotlands kommun Burgsvik 2003
Tingsbrogården – om- och tillbyggnad äldreboende [PDF] Boende Gotlands kommun Bro 2003
Klöverängens specialskola - tillbyggnad Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2003
Drottningholms förskola - ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Näsbyparkskolan – miljö- och färgsättningsprogram Utbildning Täby kommun Täby 2003
Sundby förskola – ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Tibble gymnasium – lokalutredning hela gymnasiet samt ombyggnad vissa etapper [PDF] Utbildning Täby kommun Täby 2003
Drabanten – skiss nybyggnad centrala Nynäshamn [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2003
Primus – tillfälligt bibliotek mm Södertörns högskola [PDF] Utbildning Stiftelsen Clara Huddinge 2002
Nikolai ruin – utredningsskiss inglasning medeltida ruin Handel/Turism Riksantikvarieämbetet Visby 2002
Keges – nybyggnad kontorslokaler [PDF] Kontor/Lokaler Keges grosshandel AB Visby 2002
Vårdcentralerna i Visby – lokalutredning Vård Gotlands kommun Visby 2002
Stäven – ombyggnad boservicehus till hg-föreningen Kontor/Lokaler AB Gotlandshem Visby 2002
Sport och simhall – utredning ombyggnad i Kustparken Handel/Turism KA3 Vasallen AB Fårösund 2002
Korpen – ombyggnad för IT-centrum Kontor/Lokaler Gotlands kommun Visby 2002
Arbetsmarknadscentrum – utredning lokalisering m.m. Kontor/Lokaler Länsstyrelsen Gotland Visby 2002
Pjäsen – anbudstävling 100 lgh Boende Riksbyggen/Skanska Visby 2002
Klostergården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Roma 2002
Dalhem förskola – ny 2 avd förskola Förskolor Gotlands kommun Dalhem 2002
Flundrans förskola – ombyggnad Förskolor Gotlands kommun Fårösund 2002
Ny skola Nynäshamn – utredning Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Nynäshamns gymnasium [PDF] Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001

Sidor