NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
Visby lasarett – ombyggnad nytt Mun- och käkcentrum Vård Gotlands kommun Visby 2005
Tvätterskan – ombyggnad till särskilt boende [PDF] Boende Gotlands kommun Visby 2005
Trasten – ombyggnad till effektivare kontor Kontor/Lokaler Länsförsäkringar Visby 2005
Vallaskolan – ny ReggioEmilia förskola 4 avd [PDF] Förskolor Telge Fastigheter AB Södertälje 2005
Holkens förskola – utredning inbyggnad gård Förskolor Gotlands kommun Klintehamn 2005
Åva gymnasium – utredning, förprojektering Utbildning Täby kommun Täby 2005
Närlunda – om-tillbyggnad Montessoriförskola 5 avd Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2005
Kräklingbo skola - tillbyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2005
Myran – ombyggnad avd för mindre barn Förskolor Gotlands kommun Visby 2005
Syrenen - skiss och detaljplan för flerbostadshus [PDF] Boende Haninge Bostäder AB Haninge 2005
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Strands – detaljplan för bostäder centrala Klintehamn [PDF] Boende Hassela Gotland Klintehamn 2005
Sudergården – Ombyggnad äldreboende Boende Gotlands kommun Burgsvik 2005
Gråboskolan – utredning och projektering i etapper [PDF] Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
Radio Gotland – stall konverterat till radio/TV-lokaler [PDF] Kontor/Lokaler GE Real Estate Visby 2004
Kanonen – ombyggnad kansli till studerandeavdelning Kontor/Lokaler Högskolan på Gotland Visby 2004
Turistföreningen – ombyggnad för nytt Info och kontor Handel/Turism Gotlandsbolaget Visby 2004
Kustparken – skiss pjäshall på tidigare regementsområde till kontorslokaler Kontor/Lokaler KA3 Vasallen AB Fårösund 2004
Suderbys herrgård – ombyggnad i etapper 1995-2004 Handel/Turism Familjen Jakobsson Visby 2004
Suderbys golf – golfanläggning inkl klubblokaler Handel/Turism Familjen Jakobsson Visby 2004
Komvux - ombyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
Bogen – ombyggnad förskola Förskolor Gotlands kommun Visby 2004
Tingsbrogården – om- och tillbyggnad äldreboende [PDF] Boende Gotlands kommun Bro 2003
Klöverängens specialskola - tillbyggnad Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2003
Drottningholms förskola - ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Näsbyparkskolan – miljö- och färgsättningsprogram Utbildning Täby kommun Täby 2003
Sundby förskola – ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Tibble gymnasium – lokalutredning hela gymnasiet samt ombyggnad vissa etapper [PDF] Utbildning Täby kommun Täby 2003
Drabanten – skiss nybyggnad centrala Nynäshamn [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2003
Rusta – nybyggnad [PDF] Handel/Turism Hans Göran Eklund AB Visby 2003

Sidor