NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
Kräklingbo skola - tillbyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2005
Myran – ombyggnad avd för mindre barn Förskolor Gotlands kommun Visby 2005
Syrenen - skiss och detaljplan för flerbostadshus [PDF] Boende Haninge Bostäder AB Haninge 2005
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Strands – detaljplan för bostäder centrala Klintehamn [PDF] Boende Hassela Gotland Klintehamn 2005
Sudergården – Ombyggnad äldreboende Boende Gotlands kommun Burgsvik 2005
Träffpunkten – ombyggnad föreningslokaler [PDF] Kontor/Lokaler Handens pensionärsförening Handen 2005
Lövsta – ombyggnad elevhem till Kultur o Fri-förvaltning Kontor/Lokaler Gotlands kommun Romakloster 2005
Elgiganten – ny butiksbyggnad Handel/Turism Ulf Lijeborg Visby 2005
Grönsiskan – ombyggnad individ-familjeomsorg [PDF] Kontor/Lokaler Gotlands kommun Visby 2005
ICA Torgkassen – utvidgning av affärslokal Handel/Turism Leif Pettersson Visby 2005
Visby lasarett – ombyggnad nytt Mun- och käkcentrum Vård Gotlands kommun Visby 2005
Tvätterskan – ombyggnad till särskilt boende [PDF] Boende Gotlands kommun Visby 2005
Komvux - ombyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
Bogen – ombyggnad förskola Förskolor Gotlands kommun Visby 2004
Gråboskolan – utredning och projektering i etapper [PDF] Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
Radio Gotland – stall konverterat till radio/TV-lokaler [PDF] Kontor/Lokaler GE Real Estate Visby 2004
Kanonen – ombyggnad kansli till studerandeavdelning Kontor/Lokaler Högskolan på Gotland Visby 2004
Turistföreningen – ombyggnad för nytt Info och kontor Handel/Turism Gotlandsbolaget Visby 2004
Kustparken – skiss pjäshall på tidigare regementsområde till kontorslokaler Kontor/Lokaler KA3 Vasallen AB Fårösund 2004
Suderbys herrgård – ombyggnad i etapper 1995-2004 Handel/Turism Familjen Jakobsson Visby 2004
Suderbys golf – golfanläggning inkl klubblokaler Handel/Turism Familjen Jakobsson Visby 2004
Fårö Info-center [PDF] Handel/Turism Fårö Framtid Fårö 2003
Byängsskolan – layout för NO-lokaler Utbildning Byängsskolan Täby 2003
Öja skola – skiss förskola in i skolan Förskolor Gotlands kommun Burgsvik 2003
Tingsbrogården – om- och tillbyggnad äldreboende [PDF] Boende Gotlands kommun Bro 2003
Klöverängens specialskola - tillbyggnad Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2003
Drottningholms förskola - ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Näsbyparkskolan – miljö- och färgsättningsprogram Utbildning Täby kommun Täby 2003
Sundby förskola – ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003

Sidor