NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
Vallaskolan – ny ReggioEmilia förskola 4 avd [PDF] Förskolor Telge Fastigheter AB Södertälje 2005
Holkens förskola – utredning inbyggnad gård Förskolor Gotlands kommun Klintehamn 2005
Åva gymnasium – utredning, förprojektering Utbildning Täby kommun Täby 2005
Närlunda – om-tillbyggnad Montessoriförskola 5 avd Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2005
Kräklingbo skola - tillbyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2005
Myran – ombyggnad avd för mindre barn Förskolor Gotlands kommun Visby 2005
Syrenen - skiss och detaljplan för flerbostadshus [PDF] Boende Haninge Bostäder AB Haninge 2005
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Strands – detaljplan för bostäder centrala Klintehamn [PDF] Boende Hassela Gotland Klintehamn 2005
Sudergården – Ombyggnad äldreboende Boende Gotlands kommun Burgsvik 2005
Träffpunkten – ombyggnad föreningslokaler [PDF] Kontor/Lokaler Handens pensionärsförening Handen 2005
Lövsta – ombyggnad elevhem till Kultur o Fri-förvaltning Kontor/Lokaler Gotlands kommun Romakloster 2005
Elgiganten – ny butiksbyggnad Handel/Turism Ulf Lijeborg Visby 2005
Radio Gotland – stall konverterat till radio/TV-lokaler [PDF] Kontor/Lokaler GE Real Estate Visby 2004
Kanonen – ombyggnad kansli till studerandeavdelning Kontor/Lokaler Högskolan på Gotland Visby 2004
Turistföreningen – ombyggnad för nytt Info och kontor Handel/Turism Gotlandsbolaget Visby 2004
Kustparken – skiss pjäshall på tidigare regementsområde till kontorslokaler Kontor/Lokaler KA3 Vasallen AB Fårösund 2004
Suderbys herrgård – ombyggnad i etapper 1995-2004 Handel/Turism Familjen Jakobsson Visby 2004
Suderbys golf – golfanläggning inkl klubblokaler Handel/Turism Familjen Jakobsson Visby 2004
Komvux - ombyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
Bogen – ombyggnad förskola Förskolor Gotlands kommun Visby 2004
Gråboskolan – utredning och projektering i etapper [PDF] Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
Rusta – nybyggnad [PDF] Handel/Turism Hans Göran Eklund AB Visby 2003
Fiskmåsen – anbudstävling 180 lgh intill ringmuren [PDF] Boende PEAB Visby 2003
Adelsgatan – gågata genom Visby innerstad [PDF] Handel/Turism Gotlands kommun Visby 2003
Draken – bygglov vindsinredning i sekelskifteshus Boende Brf Draken 4 Stockholm 2003
Bogesunds slott – omb jaktstuga till bostad/kontor Boende Statens Fastighetsverk Bogesund 2003
Recip – inredning av kontor och industrilokal [PDF] Kontor/Lokaler Recip AB Årsta 2003
Skattehuset i Visby – ombyggnad etapper [PDF] Kontor/Lokaler GE Real Estate Visby 2003
Bilregistret – ombyggnad av kontorslokaler Kontor/Lokaler Trafikregistret Visby 2003

Sidor