NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ortsortera i fallande ordning ÅR
Hemse Vårdcentrum – ombyggnader etapper 2000-07 Vård Gotlands kommun Hemse 2007
Furugården 4 - bygglov om- och tillbyggnad räddningscentral Kontor/Lokaler Södertörns Brandförsvar Huddinge 2011
Primus – tillfälligt bibliotek mm Södertörns högskola [PDF] Utbildning Stiftelsen Clara Huddinge 2002
Molde 5 – ombyggnad kvarter inom Järvalyftet [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Husby 2010
Tvätterskans förskola – nybyggnad [PDF] Förskolor Sisab Kärrtorp 2008
Understen – om-tillbyggnad med två nya avd och kök [PDF] Förskolor Sisab Kärrtorp 2010
Holkens förskola – utredning inbyggnad gård Förskolor Gotlands kommun Klintehamn 2005
Strands – detaljplan för bostäder centrala Klintehamn [PDF] Boende Hassela Gotland Klintehamn 2005
Duvnäs gård – kulturhistorisk ombyggnad Boende Privat Nacka 2010
Mensättra – nybyggnad villa Boende Privat Nacka 2007
Bomunds i Burgen - bygglov nybyggnad hotell/restaurang Handel/Turism Strandakar AB När 2010
Rodengymnasiet – lokalutredningar och ombyggnad Utbildning Norrtälje kommun Norrtälje 2007
Svarven – ombyggnad verkstad till kontor Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2009
Nornan – ombyggnad av sjukhusets kontor Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2009
Gnistan – ombyggnad värmekraftverk till Författarhus Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2008
Kvarnängens IP - ombyggnad ishall mm 2012-2013 Handel/Turism Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Nibble 1:4 - ombyggnad hygienrum i särskilt boende Boende Nynäshamns kommun Nynäshamn 2012
Nynäshamn 223 - nybyggnad brandstation 2010-2011 Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2011
Ny skola Nynäshamn – utredning Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Nynäshamns gymnasium [PDF] Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Skolmästaren 14 - ombyggnad Viaskolan 2001-2013 Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Svandammsskolan – utredn kök, matsal, LF-avd m.m. Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Svarven 7 - ombyggnad brandstation Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Vanstaskolan – skiss ombyggnad 0-6 skola Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2001
Valkyrian – utredning påbyggnad Nynäs Folkets hus [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2008
Drabanten – skiss nybyggnad centrala Nynäshamn [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2003
Viaskolan – detaljplaneunderlag för skolidrottshall Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2009
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Klostergården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Roma 2002
Lövsta – ombyggnad elevhem till Kultur o Fri-förvaltning Kontor/Lokaler Gotlands kommun Romakloster 2005

Sidor