NAMN Ladda ner Kategorisortera i fallande ordning Beställare Ort ÅR
Mensättra – nybyggnad villa Boende Privat Nacka 2007
Östergötland – varsam ombyggnad flerbostadshus [PDF] Boende AB Stadsholmen Stockholm 2009
Sandemar – nybyggnad villa Boende Privat Dalarö 2007
Kilåkern – utredning ombyggnad till särskilt boende [PDF] Boende Gotlands kommun Slite 2008
Midgård – vindsinredning centrala Stockholm [PDF] Boende Ovidius Bygg AB Stockholm 2009
Jungfru Lona – ombyggnad till seniorbostäder [PDF] Boende Micasa Fastigheter Stockholm 2006
Åkermanska – utredning ombyggnad till särskilt boende Boende Gotlands kommun Visby 2008
St Sindarve 1:41 - planutredning nybyggnad bostäder 2010-2013 Boende Lariku Hamra 2013
Sjöliljan – runda energisnåla femvåningshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2010
Bygeln – ombyggnad till seniorbostäder [PDF] Boende Micasa Fastigheter Stockholm 2006
Korpen – utredning om entré/hiss till nytt korttidsboende Boende Gotlands kommun Visby 2006
Syrenen - skiss och detaljplan för flerbostadshus [PDF] Boende Haninge Bostäder AB Haninge 2005
Sudergården – nybyggnad äldreboende [PDF] Boende Arriba Byggnads AB Burgsvik 2008
Södertull – skisser om-, på-, nybyggnad i innerstaden 2004-2013 Boende Gimbur AB Visby 2013
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Strands – detaljplan för bostäder centrala Klintehamn [PDF] Boende Hassela Gotland Klintehamn 2005
S:ta Maria – utredning nybyggnad i Visby innerstad [PDF] Boende Wisab Bygg AB Visby 2009
Sudergården – Ombyggnad äldreboende Boende Gotlands kommun Burgsvik 2005
Drottningholms förskola - ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Sundby förskola – ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Dalhem förskola – ny 2 avd förskola Förskolor Gotlands kommun Dalhem 2002
Flundrans förskola – ombyggnad Förskolor Gotlands kommun Fårösund 2002
Tunets Förskola – ombyggnad Förskolor Solna stad Solna 2007
Ösbyskolan – tillbyggnad förskola och årskurs 1-3 [PDF] Förskolor Danderyds kommun Danderyd 2008
Överjärva gård – flexibel förskola i kulturmiljö Förskolor Solna stad Solna 2006
Tvätterskans förskola – nybyggnad [PDF] Förskolor Sisab Kärrtorp 2008
Näckrosen – tillbyggnad 2 avd Förskolor Solna stad Solna 2006
Anhalten – skiss konvertering läkarvillor till förskola Förskolor Solna stad Solna 2008
Viggen – ny skola/förskola 5 kl/4 avd [PDF] Förskolor Sundbybergs stad Sundbyberg 2006
Öppen förskola - ombyggnad Förskolor Solna stad Solna 2009

Sidor