NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
Nynäshamn 223 - nybyggnad brandstation 2010-2011 Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2011
Skjutfältet 1:2 - nybyggnad förläggningsbyggnad mm [PDF] Kontor/Lokaler Fortifikationsverket Tofta 2011
Bomunds i Burgen - bygglov nybyggnad hotell/restaurang Handel/Turism Strandakar AB När 2010
Borgen 26 - ombyggnad kontor till lägenheter Boende Brf Borgen/Nybergs Visby 2010
Duvnäs gård – kulturhistorisk ombyggnad Boende Privat Nacka 2010
Vallentuna förskolor - utredning samtliga förskolor Förskolor Vallentuna kommun Vallentuna 2010
Molde 5 – ombyggnad kvarter inom Järvalyftet [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Husby 2010
Gotlands folkhögskola – om och tillbyggnad musikdel [PDF] Utbildning Gotlands kommun Hemse 2010
Understen – om-tillbyggnad med två nya avd och kök [PDF] Förskolor Sisab Kärrtorp 2010
Vintertullen – ombyggnad kulturmärkt bostadshus [PDF] Boende AB Stadsholmen Stockholm 2010
Bergmancentret – inbjuden tävling Handel/Turism Bergmancenter på Fårö Fårö 2010
Visby hamn [PDF] Handel/Turism Gotlands kommun Visby 2010
Sjöliljan – runda energisnåla femvåningshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2010
De gamlas vänner – omb till dagverksamhet för äldre [PDF] Vård Micasa Fastigheter Skarpnäck 2010
Bergshamra - förskolan Tellus [PDF] Förskolor Solna stad Solna 2010
Täby grundskolor – utredning samtliga grundskolor Utbildning Täby kommun Täby 2009
Råsundaskolan – ombyggnad omkl o hemkunskap Utbildning Solna stad Solna 2009
Viaskolan – detaljplaneunderlag för skolidrottshall Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2009
Duggregnet – Omb Skarpnäcks stadsdelsförvaltning [PDF] Kontor/Lokaler AB Svenska Bostäder Skarpnäck 2009
Svarven – ombyggnad verkstad till kontor Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2009
Öppen förskola - ombyggnad Förskolor Solna stad Solna 2009
Nornan – ombyggnad av sjukhusets kontor Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2009
Hallonbergen bibliotek - ombyggnad [PDF] Utbildning Fastighets AB Förvaltaren Sundbyberg 2009
Östergötland – varsam ombyggnad flerbostadshus [PDF] Boende AB Stadsholmen Stockholm 2009
Bagartorpsskolan – utredning för detaljplan [PDF] Utbildning Solna stad Solna 2009
Trasten – konvertering av lokaler, flytt av huvudentré Kontor/Lokaler Länsförsäkringar Visby 2009
Tofta strand – dispositionsskiss och etapputbyggnad Handel/Turism Tofta Camping Tofta 2009
Midgård – vindsinredning centrala Stockholm [PDF] Boende Ovidius Bygg AB Stockholm 2009
Bredablick – etappvis ombyggnad av hotell 1995-2009 Handel/Turism Hotell Gute Visby 2009
Kullens förskola – lågenergi [PDF] Utbildning Sundbybergs stad Sundbyberg 2009

Sidor