NAMN Ladda ner Kategorisortera i fallande ordning Beställare Ort ÅR
Tingsbrogården – om- och tillbyggnad äldreboende [PDF] Boende Gotlands kommun Bro 2003
Valkyrian – utredning påbyggnad Nynäs Folkets hus [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2008
Pjäsen – anbudstävling 100 lgh Boende Riksbyggen/Skanska Visby 2002
Nibble 1:4 - ombyggnad hygienrum i särskilt boende Boende Nynäshamns kommun Nynäshamn 2012
Vitkålen – förtätning med flerbostadshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2001
Kofoten – ombyggnad till seniorbostäder och lokaler [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2008
Klostergården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Roma 2002
Västberga - ombyggnad bostäder [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2012
Triangeln – ombyggnad delvis medeltida kvarter [PDF] Boende Riksbyggen Visby 1986
Båten – vindsinredning centrala Stockholm [PDF] Boende Ovidius Bygg AB Stockholm 2007
Göransgården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Visby 2000
Drabanten – skiss nybyggnad centrala Nynäshamn [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2003
Lien – ombyggnad förskola till demensboende Boende Gotlands kommun Visby 2000
Adjutanten - planskisser 100 lägenheter 2011-2013 Boende AB Gotlandshem/Peab Visby 2013
Skolan 2 - ombyggnad lokaler till lägenheter [PDF] Boende Yllet AB Visby 2012
Fiskmåsen – anbudstävling 180 lgh intill ringmuren [PDF] Boende PEAB Visby 2003
Draken – bygglov vindsinredning i sekelskifteshus Boende Brf Draken 4 Stockholm 2003
Bogesunds slott – omb jaktstuga till bostad/kontor Boende Statens Fastighetsverk Bogesund 2003
S:t Hans 4 - ombyggnad lokaler till lägenheter Boende Brf S:t Hans Visby 2013
Stuxgården – äldreboende och gruppboende i etapper [PDF] Boende Gotlands kommun Fårösund 2007
Södra Vi – skiss nybyggnad av parhusområde Boende Skanska Sverige AB Visby 2000
Tvätterskan – ombyggnad till särskilt boende [PDF] Boende Gotlands kommun Visby 2005
Borgen 26 - ombyggnad kontor till lägenheter Boende Brf Borgen/Nybergs Visby 2010
Trilobiten - nybyggnad radhus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2011
Duvnäs gård – kulturhistorisk ombyggnad Boende Privat Nacka 2010
Borgen 26 - nybyggnad stadsradhus [PDF] Boende Brf Borgen/Nybergs Visby 2011
Molde 5 – ombyggnad kvarter inom Järvalyftet [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Husby 2010
Pyramiden - omb Södermalmskvarter etapper [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2007
Cypressen 6 m fl - planskiss 250 lägenheter Boende Gimbur/Lantmännen Visby 2011
Vintertullen – ombyggnad kulturmärkt bostadshus [PDF] Boende AB Stadsholmen Stockholm 2010

Sidor