NAMN Ladda ner Kategorisortera i fallande ordning Beställare Ort ÅR
Fiskmåsen – anbudstävling 180 lgh intill ringmuren [PDF] Boende PEAB Visby 2003
Draken – bygglov vindsinredning i sekelskifteshus Boende Brf Draken 4 Stockholm 2003
Bogesunds slott – omb jaktstuga till bostad/kontor Boende Statens Fastighetsverk Bogesund 2003
S:t Hans 4 - ombyggnad lokaler till lägenheter Boende Brf S:t Hans Visby 2013
Stuxgården – äldreboende och gruppboende i etapper [PDF] Boende Gotlands kommun Fårösund 2007
Södra Vi – skiss nybyggnad av parhusområde Boende Skanska Sverige AB Visby 2000
Tvätterskan – ombyggnad till särskilt boende [PDF] Boende Gotlands kommun Visby 2005
Borgen 26 - ombyggnad kontor till lägenheter Boende Brf Borgen/Nybergs Visby 2010
Trilobiten - nybyggnad radhus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2011
Duvnäs gård – kulturhistorisk ombyggnad Boende Privat Nacka 2010
Borgen 26 - nybyggnad stadsradhus [PDF] Boende Brf Borgen/Nybergs Visby 2011
Molde 5 – ombyggnad kvarter inom Järvalyftet [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Husby 2010
Pyramiden - omb Södermalmskvarter etapper [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2007
Cypressen 6 m fl - planskiss 250 lägenheter Boende Gimbur/Lantmännen Visby 2011
Vintertullen – ombyggnad kulturmärkt bostadshus [PDF] Boende AB Stadsholmen Stockholm 2010
Mensättra – nybyggnad villa Boende Privat Nacka 2007
Östergötland – varsam ombyggnad flerbostadshus [PDF] Boende AB Stadsholmen Stockholm 2009
Sandemar – nybyggnad villa Boende Privat Dalarö 2007
Kilåkern – utredning ombyggnad till särskilt boende [PDF] Boende Gotlands kommun Slite 2008
Midgård – vindsinredning centrala Stockholm [PDF] Boende Ovidius Bygg AB Stockholm 2009
Jungfru Lona – ombyggnad till seniorbostäder [PDF] Boende Micasa Fastigheter Stockholm 2006
Åkermanska – utredning ombyggnad till särskilt boende Boende Gotlands kommun Visby 2008
St Sindarve 1:41 - planutredning nybyggnad bostäder 2010-2013 Boende Lariku Hamra 2013
Sjöliljan – runda energisnåla femvåningshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2010
Bygeln – ombyggnad till seniorbostäder [PDF] Boende Micasa Fastigheter Stockholm 2006
Korpen – utredning om entré/hiss till nytt korttidsboende Boende Gotlands kommun Visby 2006
Syrenen - skiss och detaljplan för flerbostadshus [PDF] Boende Haninge Bostäder AB Haninge 2005
Sudergården – nybyggnad äldreboende [PDF] Boende Arriba Byggnads AB Burgsvik 2008
Södertull – skisser om-, på-, nybyggnad i innerstaden 2004-2013 Boende Gimbur AB Visby 2013
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005

Sidor