NAMN Ladda ner Kategorisortera i fallande ordning Beställare Ort ÅR
Midgård – vindsinredning centrala Stockholm [PDF] Boende Ovidius Bygg AB Stockholm 2009
Jungfru Lona – ombyggnad till seniorbostäder [PDF] Boende Micasa Fastigheter Stockholm 2006
Åkermanska – utredning ombyggnad till särskilt boende Boende Gotlands kommun Visby 2008
St Sindarve 1:41 - planutredning nybyggnad bostäder 2010-2013 Boende Lariku Hamra 2013
Sjöliljan – runda energisnåla femvåningshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2010
Bygeln – ombyggnad till seniorbostäder [PDF] Boende Micasa Fastigheter Stockholm 2006
Korpen – utredning om entré/hiss till nytt korttidsboende Boende Gotlands kommun Visby 2006
Syrenen - skiss och detaljplan för flerbostadshus [PDF] Boende Haninge Bostäder AB Haninge 2005
Sudergården – nybyggnad äldreboende [PDF] Boende Arriba Byggnads AB Burgsvik 2008
Södertull – skisser om-, på-, nybyggnad i innerstaden 2004-2013 Boende Gimbur AB Visby 2013
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Strands – detaljplan för bostäder centrala Klintehamn [PDF] Boende Hassela Gotland Klintehamn 2005
S:ta Maria – utredning nybyggnad i Visby innerstad [PDF] Boende Wisab Bygg AB Visby 2009
Sudergården – Ombyggnad äldreboende Boende Gotlands kommun Burgsvik 2005
Tingsbrogården – om- och tillbyggnad äldreboende [PDF] Boende Gotlands kommun Bro 2003
Valkyrian – utredning påbyggnad Nynäs Folkets hus [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2008
Pjäsen – anbudstävling 100 lgh Boende Riksbyggen/Skanska Visby 2002
Nibble 1:4 - ombyggnad hygienrum i särskilt boende Boende Nynäshamns kommun Nynäshamn 2012
Vitkålen – förtätning med flerbostadshus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2001
Kofoten – ombyggnad till seniorbostäder och lokaler [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2008
Klostergården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Roma 2002
Västberga - ombyggnad bostäder [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2012
Triangeln – ombyggnad delvis medeltida kvarter [PDF] Boende Riksbyggen Visby 1986
Båten – vindsinredning centrala Stockholm [PDF] Boende Ovidius Bygg AB Stockholm 2007
Göransgården – förproj ombyggnad individuellt boende Boende Gotlands kommun Visby 2000
Drabanten – skiss nybyggnad centrala Nynäshamn [PDF] Boende AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 2003
Lien – ombyggnad förskola till demensboende Boende Gotlands kommun Visby 2000
Adjutanten - planskisser 100 lägenheter 2011-2013 Boende AB Gotlandshem/Peab Visby 2013
Skolan 2 - ombyggnad lokaler till lägenheter [PDF] Boende Yllet AB Visby 2012
Fiskmåsen – anbudstävling 180 lgh intill ringmuren [PDF] Boende PEAB Visby 2003

Sidor