NAMN Ladda nersortera i fallande ordning Kategori Beställare Ort ÅR
Korpen – ombyggnad Datortek och Arbetscentrum Kontor/Lokaler Gotlands kommun Visby 2001
Kräklingbo skola - tillbyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2005
Tappströmsskolan – ombyggnad F-9 och Komvux Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2001
HotellEtt – om-tillbyggnad för hotell Handel/Turism Ruthström & Larsson Bygg Visby 2007
Korpen – utredning om entré/hiss till nytt korttidsboende Boende Gotlands kommun Visby 2006
Myran – ombyggnad avd för mindre barn Förskolor Gotlands kommun Visby 2005
Hjorten 4 - ombyggnad del av Bergshamraskolan till förskola Utbildning Solna stad Solna 2011
Södertull – skisser om-, på-, nybyggnad i innerstaden 2004-2013 Boende Gimbur AB Visby 2013
Gnistan – ombyggnad värmekraftverk till Författarhus Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2008
Pjäshallen – ombyggnadsförslag kontor Kontor/Lokaler KA3 Vasallen AB Fårösund 2001
Komvux - ombyggnad Utbildning Gotlands kommun Visby 2004
ICA Maxi – första byggnad i Visbys nya handelsområde Handel/Turism Tjålle AB Visby 2007
Överby gård – utredning nytt vårdboende i kulturmiljö Boende Suzanne Flyborg Resarö 2005
Bogen – ombyggnad förskola Förskolor Gotlands kommun Visby 2004
Kanonen 1 - ombyggnad receptionen på Högskolan Gotland Utbildning Högskolan på Gotland Visby 2013
Ullfors – ombyggnad lager till webhotell Kontor/Lokaler Househam Henderson Arch Stockholm 2001
Byängsskolan – layout för NO-lokaler Utbildning Byängsskolan Täby 2003
Obelisken – ombyggnad mödravårdscentral Vård MVC Mamma Mia Söder Stockholm 2009
Hotell Gute – ny entré och reception Handel/Turism Hotell Gute Visby 2007
Sudergården – Ombyggnad äldreboende Boende Gotlands kommun Burgsvik 2005
Öja skola – skiss förskola in i skolan Förskolor Gotlands kommun Burgsvik 2003
Kvarnängens IP - ombyggnad ishall mm 2012-2013 Handel/Turism Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Visborg – om- tillbyggnad förråd till kontor Kontor/Lokaler P18 Vasallen AB Visby 2006
Residenset – ombyggnad till Tonsättarcentrum Kontor/Lokaler Statens Fastighetsverk Visby 2001
Klöverängens specialskola - tillbyggnad Utbildning Ekerö kommun Ekerö 2003
Folktandvård Korpen - ombyggnad Vård Gotlands kommun Visby 2009
Snicken Slite – ny byggvaruhandel Handel/Turism Järn AB Södertorg Slite 2006
Pjäsen – anbudstävling 100 lgh Boende Riksbyggen/Skanska Visby 2002
Drottningholms förskola - ombyggnad Förskolor Ekerö kommun Ekerö 2003
Nibble 1:4 - ombyggnad hygienrum i särskilt boende Boende Nynäshamns kommun Nynäshamn 2012

Sidor