NAMN Ladda ner Kategori Beställare Ort ÅRsortera i stigande ordning
S:t Hans 4 - ombyggnad lokaler till lägenheter Boende Brf S:t Hans Visby 2013
Svarven 7 - ombyggnad brandstation Kontor/Lokaler Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Viggbyholm 74:33 - tillbyggnad omklädningsrum mm till idrottshall Utbildning Täby kommun Täby 2013
Eken 8 - bygglov ombyggnad kontor till kontor och lägenheter Kontor/Lokaler Visby Energi Visby 2013
St Sindarve 1:41 - planutredning nybyggnad bostäder 2010-2013 Boende Lariku Hamra 2013
Södertull – skisser om-, på-, nybyggnad i innerstaden 2004-2013 Boende Gimbur AB Visby 2013
Kanonen 1 - ombyggnad receptionen på Högskolan Gotland Utbildning Högskolan på Gotland Visby 2013
Kvarnängens IP - ombyggnad ishall mm 2012-2013 Handel/Turism Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Signalbiblioteket Sundbyberg - Ombyggnad [PDF] Utbildning Sundbybergs stad Sundbyberg 2013
Adjutanten - planskisser 100 lägenheter 2011-2013 Boende AB Gotlandshem/Peab Visby 2013
Skolmästaren 14 - ombyggnad Viaskolan 2001-2013 Utbildning Nynäshamns kommun Nynäshamn 2013
Ny skola i Täby – utredning för sammanslagning 2008, 2012 Utbildning Täby kommun Täby 2012
Borgen 13 - bygglov ombyggnad restaurang mm till butik/lägenheter [PDF] Handel/Turism Brf Borgen 13 Visby 2012
Korpen - ombyggnader och nybyggnad i etapper [PDF] Vård Gotlands kommun Visby 2012
Clarion Hotel Wisby – om och tillbyggnad [PDF] Handel/Turism Letello Fastighets AB Visby 2012
Dans- och cirkushögskolan - ombyggnad av lokaler för cirkusutbildning [PDF] Utbildning Dans- och cirkushögskolan Stockholm 2012
Nibble 1:4 - ombyggnad hygienrum i särskilt boende Boende Nynäshamns kommun Nynäshamn 2012
Västberga - ombyggnad bostäder [PDF] Boende AB Svenska Bostäder Stockholm 2012
Residenset Visby – ombyggnader 2000 - 2012 [PDF] Kontor/Lokaler Statens Fastighetsverk Visby 2012
Skolan 2 - ombyggnad lokaler till lägenheter [PDF] Boende Yllet AB Visby 2012
Åskådaren - nybyggnad stor F-9-skola och sporthall [PDF] Utbildning Solna stad Solna 2012
Trilobiten - nybyggnad radhus [PDF] Boende AB Gotlandshem Visby 2011
Säveskolan – ett antal projekt 1987-2011 [PDF] Utbildning Gotlands kommun Visby 2011
Borgen 26 - nybyggnad stadsradhus [PDF] Boende Brf Borgen/Nybergs Visby 2011
Cypressen 6 m fl - planskiss 250 lägenheter Boende Gimbur/Lantmännen Visby 2011
Donnerska huset – ombyggnad Högskola till kontor, turistbyrå [PDF] Kontor/Lokaler Region Gotland Visby 2011
Visborg 1:13 - skiss ombyggnad kallmagasin till förskola Förskolor Vasallen Visby AB Visby 2011
Svenska Spel Visby - påbyggnad, ombyggnad i etapper [PDF] Kontor/Lokaler Svenska Spel AB Visby 2011
Furugården 4 - bygglov om- och tillbyggnad räddningscentral Kontor/Lokaler Södertörns Brandförsvar Huddinge 2011
Hjorten 4 - ombyggnad del av Bergshamraskolan till förskola Utbildning Solna stad Solna 2011

Sidor